Cenník služieb - Tooway

  

 

business

Podmienky a právne informácie:

Ceny sú s DPH pokiaľ nie je uvedené inak. Súčasťou ceny za programy služby nie je cena za aktiváciu a prenájom Tooway kitu, ktoré sú účtované osobitne.
Všetky ceny platia do vydania nového cenníka alebo do vyčerpania zásob.
*Zvýhodnené ceny mesačných poplatkov platia počas celých 24 mesiacov od dátumu aktivácie a sú podmienené uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluva“), alebo Dodatku k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) s viazanosťou na 24 mesiacov a aktiváciou alebo využívaním služby Elektronická faktúra. Vzťahuje sa len na nových zákazníkov a využívaní služby na území Slovenskej republiky. Downgrade služby nie je povolený.
Elektronická faktúra - Zákazník objednaním služby prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetových stránkach www.tooway.sk získava elektronickú faktúru. To znamená, že nebude dostávať faktúru v obálke poštou, ale faktúra mu bude posielaná elektronicky na e-mail uvedený v objednávke.

Bližšia špecifikácia služieb: viď. Špecifikácia služieb v sekcii "Na stiahnutie