Ochrana súkromia a podmienky používania

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webovú stránku softel.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami.
Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku!

Všeobecné informácie

Spoločnosť Softel s.r.o. vyvinula maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované
na webovej stránke a podstránkach webovej adresy softel.sk, boli správne a platné v momente ich uvedenia
na týchto stránkach. Napriek tomu Softel ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy. Správca nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke softel.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Spoločnosť Softel s.r.o. nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

Softel s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Softel s.r.o. nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorské práva

Webová stránka softel.sk, na nej uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový, textový, či digitálne stiahnuteľný obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správcu.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky softel.sk a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií softel.sk a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Softel s.r.o. bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Ochrana osobných údajov 

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Spoločnosť Softel s.r.o. okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

Cookies

Niektoré internetové stránky softel.sk využívajú technológiu, ktorá sa nazýva ‘cookies'. Cookies sú malé textové súbory, ktoré nám umožňujú monitorovať, ako často jedinec naše stránky navštevuje, alebo čo na nich sleduje. Cookies samy osebe žiadne osobné údaje neobsahujú; ale ak nám tieto údaje poskytnete napr. registráciou
na našej stránke, môžu byť tieto informácie do cookies uložené.

Cookies môžete vo vašom internetovom prehliadači povoliť alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov cookies povolí automaticky, nastavenie vášho prehliadača možno zmeniť tak, aby cookies automaticky odmietal alebo pred jeho inštaláciou zobrazil upozornenie. Pri potrebe pomôcť pri zmene nastavenia prehliadača využite inštrukcie prehliadača alebo pomocníka. Pri automatickom odmietaní cookies je možné, že funkcie a služby našich stránok nebudete môcť využiť úplne.

Ak si prajete znemožniť monitorovanie vášho počínania na stránkach spoločnosti SOFTEL s.r.o., máte možnosť vypnúť monitorovací softvér tretej strany.
V tomto prípade navštívte  https://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true 
a ďalej postupujte podľa inštrukcií. Pre daný proces však musíte mať vo svojom prehliadači nainštalované cookies, ktorá nám vaše prianie ukáže. Ak si nainštalované cookies z vášho počítača odstránite, potom monitorovanie vášho prístupu bude obnovené.

Pre správu nastavení cookies sa obráťte prosím na nižšieuvedené linky:

Ďalšie informácie o vymazaní alebo blokovaní cookies nájdete na týchto stránkach: www.allaboutcookies.org

Odvolanie súhlasu s užívaním osobných údajov na vyššie menované účely

AK MÁTE PRÍSTUP K HESLU CHRÁNENEJ ZÓNY STRÁNOK softel.sk, MÔŽETE SA KEDYKOĽVEK PRIHLÁSIŤ A SPÄTNE ZRUŠIŤ VÁŠ SÚHLAS S UŽÍVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA VYŠŠIE UVEDENÉ ÚČELY.

POKIAĽ SI PRAJETE ZRUŠIŤ VÁŠ PRÍSTUP DO CHRÁNENEJ ZÓNY STRÁNOK softel.sk ODOŠLITE E-MAIL S VAŠIM PRIHLASOVACÍM MENOM NA ADRESU partner@softel.sk. DO PREDMETU UVEĎTE "ZRUŠIŤ PRÍSTUP". V E-MAILOVEJ KOMUNIKÁCII NIKDY NEUDÁVAJTE VAŠE HESLO.

Zmeny

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto zásad budú okamžite oznámené na tejto internetovej stránke. Odporúčame pravidelne sledovať našu stránku privacy-and-conditions, príležitostne môže dochádzať k jej aktualizáciám. Ďalšie užívanie našich internetových služieb potom znamená súhlas s touto stratégiou a všetkými aktualizáciami.Posledná aktualizácia 17.1.2015

Kontakt

SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6
01001 Žilina
Slovakia
+421 41 7631 861
+421 905 843 546
+421 905 332 912
info@softel.sk