Online objednávka - Tooway PRO

Máte záujem objednať štandardné služby pre domácnosť?

Uvedené služby sa riadia platným  Cenníkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kontakt

SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6
01001 Žilina
Slovakia
+421 41 7631 861
+421 905 843 546
+421 905 332 912
info@softel.sk