Akcia 5 GB ZADARMO

30.03.2020 11:07

Akcia  5 GB   z a d a r m o. 

Aktivácia pre každého zákazníka na požiadanie do 30.04.2020 . 

Volume Booster expiruje ku dňu nulovania dát.

Žiadosť o aktiváciu posielajte na info@softel.sk

Neplatí pre Business programy.

Kontakt

SOFTEL s.r.o. Mariánske námestie 29/6
01001 Žilina
Slovakia
+421 41 7631 861
+421 905 843 546
+421 905 332 912
info@softel.sk