PF 2014

30.12.2013 05:35

Vážení zákazníci, priatelia, 

ďakujeme za spoluprácu počas celého uplynulého roka. Dovoľte nám popriať všetko dobré a vysloviť nádej, že nám zachováte priazeň aj v novom roku 2014. 

Želáme veľa pracovných aj osobných úspechov.