Nový proces aktivácie

12.06.2012 10:02

V download sekcii nižšie, nájdete poslednú aktualizovanú verziu "Reference Guide" pre aktiváciu Tooway KA-SAT. Dokument popisuje niektoré zmeny v procese aktivácie počas inštalácie. V rámci ďalšieho vývoja v Ka-Sat platforme, ide o ďalšie zlepšenie, ktoré obsahuje, okrem iného, jasnejšie správy o aktuálnom stave UT (aktualizácia softvéru, atď.) Všimnite si tiež, že je tu už zahrnutá aj podpora pre Internet Explorer .

Tieto zmeny budú zavedené od 18. júna 2012.